Privacy Beleid

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Channel Sailing bv van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Channel Sailing bv zorg dragen voor uw gegevens. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 oktober 2018.

Channel Sailing bv is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

Channel Sailing bv, Tingelhof 20, 8301 België, is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is een “natuurlijk persoon of rechtspersoon” die instaat voor het verzamelen van je persoonsgegevens bij bezoek van onze website en bij het invullen van ons contactformulier op deze website. 

Channel Sailing bv vindt het uitermate belangrijk dat wij als verwerkingsverantwoordelijke steeds bereikbaar zijn voor eventuele vragen en opmerkingen betreffende ons privacy beleid. 

Hoe je in contact kan komen met Channel Sailing bv, vind je verder terug bij Uitoefening van uw rechten

Activiteiten van Channel Sailing bv

Onze activiteit is specifiek gericht op verhuur zeiljachten en organisatie teambuildings/zeil-events. 

Social media

Channel Sailing bv beschikt over een bedrijfspagina op o.a. LinkedIn, Facebook en Instagram om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events, enz. U bent vrij om Channel Sailing bv wel of niet te volgen via deze social media.

Website & Cookiebeleid

hannel Sailing bv beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events enz.

1. Wat zijn cookies?

Channel Sailing bv gebruikt op haar website(s) cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur.

Channel Sailing bv gebruikt cookies om:

 • Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
 • Te analyseren hoe gebruikers van onze websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen; enz.
 • De gebruikers van onze websites en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Zo kunnen wij het gebruiksgemak vergroten door onze websites beter af te stemmen op je wensen en voorkeuren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken. Cookies kunnen zowel door Channel Sailing bv als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld. 

2. Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken.

Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals:

Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ .

Hotjar: Channel Sailing bv gebruikt het analysepakket Hotjar (https://www.hotjar.com) om inzicht te krijgen in hoe je als unieke, anonieme bezoeker real-time onze website gebruikt (muisklikken, muisbewegingen, scroll activiteit).

Third party cookies: op basis van je surfgedrag, je demografische en je gebruikersgegevens kunnen wij onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op je interesses en jou enkel gepersonaliseerde reclameboodschappen tonen. Met de cookies en hulpmiddelen van het advertentienetwerk van bijvoorbeeld Google (Google AdWords) kunnen we jou ook op de websites die deel uitmaken van die netwerken reclame tonen voor Channel Sailing bv diensten waar je mogelijk interesse voor hebt.

Embedded content
Ter ondersteuning van onze marketing- en andere mediactiviteiten wijst de site van het Channel Sailing bv soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt. Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raadt “Channel Sailing bv” u aan om de privacy policy van deze websites te controleren.

3. Beheer van cookies

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . Daarnaast kan je op de website http://www.youronlinechoices.com/ kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen.

Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de Channel Sailing bv websites en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.

Welke gegevens worden verzameld?
 1. Wij ontvangen en verwerken gegevens van klanten/leveranciers/partners enz. in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).
  Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:
  –  Bedrijf
  – Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
  – Naam
  – Voornaam
  – E-mailadres
  – Telefoonnummer
  – Mobiel nummer
  – Financiële identificatiegegevens
 2. Wij ontvangen en verwerken gegevens door “tracking-technologieën” die op een geautomatiseerde wijze worden verzameld, door een bezoek aan onze website.
  Deze gegevens vallen in de categorie “Elektronische Identificatie- en lokalistatiegegevens”
  – IP-adresssen, verbindingsmomenten,…
  – Benadering van locatie, omgeving,…
  – Surfgedrag (welke pagina’s worden bekeken hoe lang wordt een webpagina bekeken, clicks, hits, …);
  – Via welk kanaal wordt onze website bezocht (zoektermen, via welke webpagina onze website wordt bezocht);
  – Welk toestel wordt gebruikt (pc, smartphone, tablet, …);
  – Welke systeemsoftware wordt gebruikt (Windows, Android, Apple, …);
  – Welke browser wordt gebruikt (IE, Mozilla, Chrome,…) ;
  Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en kunnen dus niet gekoppeld worden aan persoonlijke identificatiegegevens, waardoor een identificatie van de betrokkene voor Channel Sailing bv niet mogelijk is. Uiteraard wordt, indien nodig, op basis van de Telecommunicatiewet expliciet uw toestemming voor het gebruik van cookies en tracking-technologie gevraagd. Dit aan de hand van ons cookiebeleid zoals weergegeven op onze website.
 3. Channel Sailing bv ontvangt en verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.
  Gevoelige persoonsgegevens omvatten: raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele voorkeuren, gezondheid en het lidmaatschap van een vakvereniging.
Waarom verzamelen we uw gegevens?

Opdat Channel Sailing bv haar diensten ten volle kan aanbieden en uitvoeren, heeft het verschillende persoonsgegevens van jou nodig. We gebruiken hiervoor voornamelijk persoonsgegevens die we rechtstreeks van jou verkrijgen, maar ook gegevens die we zelf verzamelen. Als je een bezoek brengt aan onze website, worden gegevens verzameld aan de hand van cookies

Deze gegevens hebben we nodig voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.
De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:

 • Professionele contacten via telefoon, Gsm, email enz.
 • Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
 • Informatie omtrent onze diensten, actuele topics en kennisevents. Voor deze communicatie is er een opt-in/opt-out mogelijkheid
 • Marketingactiviteiten
Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact
 • Contactformulier op onze website
 • Contacten op netwerkevents
 • Social media
Hoelang worden uw gegevens bijgehouden?

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Om te allen tijden een optimale dienstverlening te kunnen garanderen, werkt Channel Sailing bv voor bepaalde activiteiten samen met derde partijen gespecialiseerd in hun domein. Channel Sailing bv selecteert haar partners zorgvuldig zodanig dat zij even plichtsbewust met jouw persoonsgegevens omgaan als Channel Sailing bv dit zelf doet. Voorts ontvangen zij deze persoonsgegevens enkel om ze te behoeve van Channel Sailing bv te verwerken. Channel Sailing bv verkoopt je persoonsgegevens niet door aan derde partijen en deze derde partijen mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen
(commerciële) doeleinden. Met deze derde partijen heeft Channel Sailing bv een verwerkersovereenkomst gesloten waarin voorgenoemde punten vastgelegd werd.

Minimale gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Channel Sailing bv erkent de verantwoordelijkheid om voor de informatie die je ons toevertrouwt een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Channel Sailing bv heeft dan ook verschillende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Channel Sailing bv stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te vrijwaren.

Organisatorisch beschikken we over een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.
Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Channel Sailing bv. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U weet dat bij verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet meer leverbaar zijn.

Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en wettelijke redenen.
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door Channel Sailing bv verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten:
U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren:

 • hetzij per e-mail naar info@channelsailing.be,
 • per post naar:
  Channel Sailing bv Tingelhof 20
  8301 Knokke-Heist, België
 • of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website, mits steeds bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be.
https://www.privacycommission.be/nl/contact

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting, kopie van identiteitskaart en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgende aanspreekpunten: